تصاحب جایگاه سوم بازار تراشه ها توسط سامسونگ

فروش تراشه‌های اکسینوس به‌اندازه‌ای رسیده است که اکنون پس از کوالکام و مدیاتک، در جایگاه سوم قرار دارد. پس از کوالکام و مدیاتک ، ترا...

ادامه مطلب